Slide background

Приключения в пещерата

Вижте повече
Slide background

Българските свети места

Вижте повече

ДНК верига е врязана в керамиката от с. Орсоя

  • Елица Димова
  • 2017-07-01 20:44
ДНК верига е врязана в керамиката от с. Орсоя

Керамиката от с. Орсоя изпраща неочаквано „съобщение” за генома ни от жителите от бронзовата епоха. На култова пластика е изобразена съвсем ясна ДНК верига , заедно с деленето на зиготата, начина на образуване на живота и слизането на душата чрез някакъв енергиен носител в детето, докато е в утробата на майката. Досега учените възприемаха, че намерените съдове са култово-обредни и истинското им предназначение оставаше скрито. Ритулното възпроизвеждане на живота е нещо, познато на населението от нашите земи от дълбока древност.

P1060284

Фиг. 1. Врязан мотив, който показва начина, по който се "сваля" човешка душа и се свързва с ДНК

Изследователят Клаус Мюлер в книгата си „Шаманизъм. Лечители, духове, ритуали” пише, че древното население, което изследвал е познавало ритуал по викане на душата на детето, за да се регулира раждаемостта. Най-интересното в случая е, че той описва регионите, където е по-късно се създават български държави. Намерените множество женски фигурки в с. Орсоя са с интересна орнаментика се приемат като част от погребален инвентар. Но истината е друга. Все повече факти ясно маркират високото познание на населението в неолита и халколита по нашите земи. И макар че се смята, че през следващата бронзова епоха има упадък, това не е съвсем така. Все пак е удивително как, без да са познавали микроскопа, са „виждали” начина, по който се „зарежда” живота, включително фазите на развитие на зиготата. Че така наречените орнаменти не са изкуство, а са послание, е видно с просто око като се съпоставят обредните предмети. Част от тях са урни или глинени съдове, изпечени от различна по състав глина, друга са много интересни генски и детски фигурки, като една е била поставена върху масичка с изображения на слънца и звезди и трети са ромбоидни брадви с богата орнаментика. Начинът на подреждане на предметите, както и това, че са някои са поставени едни в други, а в трети са намерени по-малки антропоморфни елементи. Върху фигурките на Богинята-майка има едни и същи мотиви, като към женските тела са поставени и малки – детски, което е указание как се създава нов живот и по какъв начин става прераждането. Отгоре на стилизираните изображения, там, където би трябвало да е главата, има слънчев знак – свастика. Морис Котерел в книгата си „Пророчествата на Тутанкамон” описва подобно знание за фазите на слънчевата активност и връзката с плодовитостта при човека, което той открива закодирано в предметите от гробницата на фараона. Според него броят на предметите, както и останките на животни, оставени н тях, следват един необикновен преразказ за прераждането и периодите на слънчева активност, които влияят на плодовитостта. В сложната му аргументация има логика, но в Орсоя виждаме ДНК веригата, изобразена върху керамика, което е безпрецедентно. Не само това в горната част на женските фигурки са врязани дясно и ляво въртящи енергийни спирали, които показват висока степен на абстрактно мислене. На някои от съдовете има рунически знаци. Повечето малки съдчета са двойни, което ни връща към мъжко-женското начало, образуващо вселенската хармония. Тези предмети са с подобна на солнички форма, но някога те са означавали свещената връзка, която гарантира живота след смъртта и значението на зачатието като духовен акт. Не само това. На фигурите на Богинята-майка има ясни изображения на Х хромозомата, която присъства в горната част на някоя от култовите пластики, а в друга знакът е поставен между гърдите на женското тяло. Тъй като точно до тези фигурки са намерени по-малките – детски, това сочи, че древните са искали да влияят върху зараждането на живота, а може би и върху определянето на пола на детето.

P1060314

Фиг. 2. Двойка предмети, които изобразяват мъжко-женското единство и оплодената зигота

Некрополът край с. Орсоя, Ломско е открит случайно през 1969 година. Основно е проучен от Трайко Филипов. Находката е датирана около 1500 – 1200 г. пр. Хр. Намерени са 267 погребения с дарове в тях, които са били много интересно разположени, а самите съдове, които са орнаментирани следват някаква стройна логика. Предположението на учените е, че това е култура, развита по Средното и долното течение на Дунав, която се разпростира до Унгария. Като находки са намерени в с.Остров, Врачанско, Долно Линево и Орсоя, Ломско, с. Арчар, Ново село, Кутево, Балей и Макреш, Видинско. При разкопките се установява, че вътре в съдовете има повече погребален инвентар, отколкото навън. При два от гробовете върху по-голям съд са поставени по-малки, подобно на куклите - матрьошки. Най-интересното е, че самите клади на трупоизгаряне в Орсоя не са намерени и тогава се прави заключението, че това е ставало извън некропола, въпреки че въобще не са открити следи за това. Урните образуват правилни редици, които сочат посоките югоизток – северозапад. Зооморфните съдове с капак също подсказват съъвсем друг смисъл на оставеното послание от древните.

орсоя фиг 6

Фиг. 3. Зооморфен съд, указващ съзвездие

Те напомнят патица или квачка с пиленца, което е всъщност изображение на Плеядите. Дупките върху капаците също са поставени при някои от съдовете на едни и същи места, което явно е преднамерено и е свързано с наблюдението на небесната сфера, но касаещо прехода на душата към определена звезда или съзвездие. Че този некропол има връзка с познаването на звездите показва и друг знак. На някои от фрагмените има изображение – карта на звезди и Слънце. Някои от съдовете още тогава заприличват на археолозите на подобни от с. Кърна, Румъния. И тук на пръв поглед няма нищо необикновено. Но Кърна е име на богиня, която по-късно е взаимствана от северните славяни, пряко свързана с времето, живота след смъртта и най-вече с прераждането. Може би има връзка и с името на Карнак, известен град, управляващ безсмъртието в Египет. През 1893 г. британският астроном Локиър доказал, че има връзка между начина на подреждане на сградите в Карнак и астрономическите явления. В некрпола в Орсоя, при намирането му, също се забелязва такава връзка. Доколкото може да се съди по снимките на разкопките, нишите, урните и фигурките образуват цялото послание, от което сега имаме само ДНК нишки. На глинените пластики има още доказателства за тезата за космическия произход на душата, както и за знанието за предаването на наследствената информация чрез ДНК.

зигота 1

Фиг. 4.  Зигота

Намерени са 11 доста добре запазени ромбове със същите орнаменти както по съдовете така и по женските фигурки, които учените определят като брадви. На тях има пиктографския знак за вечност, известен в Египет, който се среща в множество находки и в селищни могили още от неолита. Върху женската фигура с ДНК знака има отбелязани три триъгълника, които сочат генома, както и две допълнителни генетични вериги отстрани, които очевидно „идват” от Слънцето и сякаш са друг сходен образ на по-стилизирания знак УР, отговорен за съзиданието с двете хасти отстрани, добре познат като отличителен за управляващия род на българите Дуло.

фиг. 7 орсоя

Фит. 5 Съзиданието на Дуло

На някои от горните части на идолите учените разпознават лира, което от днешна гледна точка не изглежда правдоподобно. Ако обредът по възпроизвеждане на генома е бил свързан с предаването на тази информация върху глинени или други обекти, то тогава това, което е оприличено с лира всъщност е по-скоро указание за това кой от елементите участва във възпроизводството на живота и в коя фаза на бременността на жената. Знакът за Богинята-майка, известен от олтар ....е ясно обособен върху пластиката, но разделя дясно и ляво въртящи орнаменти-спирали, което показва разбиране за влиянието на финните енергии върху човека и върху зараждането на живота на Земята въобще. На един доста по-късен артефакт тези зависимости са изобразени още по-ясно, но вече имаме божествените персонажи, отговорни за съзидателния процес. напълно осъзнато научно и едновременно абстрактно-религиозно съзнание. Явно представите ни за света днес са достатъчно ограничени в щампата на авторитарното, но едностранно научно познание.

Facebook страница