Slide background

Приключения в пещерата

Вижте повече
Slide background

Българските свети места

Вижте повече

Розетата от Плиска – печатът на живия бог

  • Елица Димова
  • 2017-10-30 10:28
Розетата от Плиска – печатът на живия бог

Когато преди повече от 10 години започнах да изследвам Розетата, нямах намерение да споделям наученото, защото докосването до сакралното българско знание ме научи на почит и на голяма взискателност към себе си. Но времето променя всичко. Разбрах, че дългът на този, на който е открил част от това съкровище е да го направи достояние на другите, търсещи истината души.

Розетата показва, че ние сме създателите, носителите, пазителите и притежателите на свещено знание. Следователно трябва да го припознаем за свое, за да започне да работи за нас като народ. Така че не можеш да споделиш подобно твърдение, ако нямаш достатъчно доказателства. Приключението ми с Розетата е път и избор, и се разкри по необикновен начин. Все пак като учен аз добре знам, че и малък напредък може бъде съпроводен с неразбиране, защото науката е занятие за консерватори, но и за проницателни умове.  Но все пак за всеки българин е личен дълг да опита да разшири съзнанието си до дълбоките корени на нашата сила. 

Да помислим над факта, че върху Розетата са изобразени планети от Слънчевата система и то тези от тях, които са свързани с древната българска алхимия. На всяка от планетите – Марс, Венера, Сатурн, Меркурий, Юпитер, а на Слънцето, Луната и Земята, които са отбелязани върху артефакта, съответстват определени химични елементи. Единната структура на Вселената и принципите на съзиданието едва отскоро започнаха да се разкриват по-пълно на учените. След това нека си дадем сметка, че наблюдението на небесните тела и тяхното изучаване е работа за цяла цивилизационна епоха и не е по силите само на едно поколение. И като тръгнем от логиката на историческото събитие ще видим и прозрем, че Розетата от Плиска, макар и да изглежда, че е изолиран факт в българската история, е всъщност основата й.

В нея се забелязва нещо, което сякаш е убягнало на повечето изследователи. Цялата информация е изключително абстрактна, което означава, че тя е част от голям комплекс от научни постижения, които достигат до своята еманация и прецизност в този артефакт. Систематизацията на подобно знание означава много високо цивилизационно ниво. Това ниво няма нищо общо с представата ни за древни и примитивни технологии. Говорим за високи технологии от най-висш порядък. Едно от необикновените знания в Розетата е, че точно петте планети участват в еволюцията на човешкия геном и имат по-голямо значение от другите. Както и че на тези небесни обекти има или ще има някога в бъдещето живот. Редуването на фазите на живот и смърт са част от кръговрата във Вселената. Но именно чрез него се постига неунищожимост на живота. В Розетата от Плиска всички знаци се редуват в ин-ян хоровод, като показват дали в момента на съответната планета има живот. Например, във вътрешния кръг знакът за Марс показва, че някога е имало живот, но сега няма. По същия начин, ако следваме логиката на орбиталната розета и начина, по който се движат планетите, като образуват звезда вътре в артефакта, излиза, че следващото място в Слънчевата система, където евентуално може да се появи живот е Сатурн или Венера. Съвсем скоро шапката на южния полюс на Сатурн се оцвети в необичаен син цвят.

Всеки контструктивен елемент, от който сме изградени е пряко свързан и с петте елемента от виртуалния свят – въздух, вода, огън и земя. Материалната проява на четирите елемента е имала предходна фаза преди етерът да ги е излъчил за „сгъстяване”.  До скоро се приемаше, че вакуумът е празно пространство, но последните открития показват, че той е пълен с високоенергетичен “бульон”, в който непрекъснато се раждат виртуални частици и античастици, които образуват постоянно свои двойници. Материалните частици са по-малко плътни от етерните, които са под влияние на радиалния електрически заряд, който ги раздува. Етерът е свръхфлуидна, свръхтечлива субстанция, която няма привидно триене с материята, но се оказва, че силно й виляе. Както се вижда нашият свят е материален образ на друг свят, който има по-малка степен на плътност. Розетата от Плиска показва тази дуалност чрез числото Дуло - 186681, което е огледално. В този смисъл фразата „Това, което е горе, е това, което е долу” придобива съвсем понятен смисъл.

В България и в Черна гора са намерени идентични плочи със знаци, които показват ефекта на Дуло върху материалния свят. В лявата половина са знаци, които илюстрират, въздействието над Земята чрез определена сила, и явлението не е придобило плътност. Вдясно обаче виждаме вече разгърнато простраство и време и то като меркаба. Това демонстрира две неща. Дуло е свързано с реализацията на съзиданието и може да покаже еволюцията от началото до края на всяка фаза. Руните са от всички страни на стелата и показват как се разгръща пространствено-времевата матрица. Досега опитите да бъде прочетена като конкретен текст от даден период не са дали убедителен резултат. Идентична плоча е намерена и в региона на Варненско със същия запис на действието Дуло.

шузиково

Фиг. 1.Прабългарски рунни знаци от с. Бяла, Варненско, изт. за сн. В. Бешевлиев. Български епиграфски паметници.

Числото Дуло се потвърждава от няколко различни доказателства. Често българите са записвали числа с намалени хасти – чрез страничните черти на Дуло.

1 - І – І

2 - ІІ – ІІ

3 - ІІІ - Y

4 - IIII - iY

5 - / - iYi

6 - / I – IYi

7 - / II - IYI

Това недвусмислено ме наведе на мисълта, че в знака Дуло има код. Той открива основните конструктивни, плътни елементи, от които е създаден нашият свят, включително и ние. Да припомним числото Дуло 186681.

  • Атомното число на водорода е 1.

  • Атомното число на кислорода е 8, с атомната маса 15,999, което потвърждава принципа на удвояването.

  • Атомното число на въглерода е 6. Най-разпространеният изотоп на въглерода е с масово число 12. Масовото число е сумата от протоните и неутроните. По-малко разпространеният изотоп на въглерода е 14, което пък е от друга страна масата на азота. Атомната маса е усреднено число на всички изотопи в елемента.

  • Азотът е с атомно число 7 и маса 14,067.

С други думи съмсем ясно се забелязва, че структурата на живота е такава, защото създателят е имал план малкото да е в основата и на голямото, за да има единство на принципите на съзиданието, като ако използваме визуален метод за да покажем този факт, можем да кажем, че има нещо като позиции copy и paste с тази разлика, че преди това има Мисъл, Слово и Действие на съзидание. Очевидно е, че нашият свят не е „правилното” копие на духовния, заради правото на избор на човека. Но е заложено и правото да се видоизмени матрицата при напреднала еволюция на човешкото съзнание.

В същото време числото Дуло показва разгръщането на матрицата пространство и време, както и появата на различни измерения. Не случайно геномът също има 64 кодона, което е произведение на 8, но също така е част от серията Фибоначи. В конструкцията на сградите са вложени тези оснополагащи пропорции. Това съвсем ясно се вижда в плана на Кръглата църква в Преслав.

Film1_5.00_20_37_05.Still030

Фиг. 2. План на Кръглата църква в Преслав

Не на последно място числата на ключови небесни тела, които подпомагат усъвършенстването на човека на духовно ниво, в Розетата са същите. На Слънцето – 1, на Венера е 6, на Сатурн – 8. Венера е под влияние на елемента огън, но пък Земята е също производна на огъня и водата. Както виждаме всяка контретна връзка на съзиданието показва по-дълбокия замисъл на Твореца – да покаже на своето творение смисъла на цялото, на цикличността във Вселената и на еволюцията на живата материя.

Film1_5.00_18_43_07.Still017

Фиг. 3. Примерен модел на орбитална розета, която показва действието на силите във Веселената

 

Всички авторски права запазени. Цитирането на допълващото откритие е възможно само с пълно позоваване на статията и автора.

 

По лекцията „Розетата от Плиска – печатът на живия бог” от 28.10.2017 г, и книгата със същото заглавие.

 

Facebook страница