Slide background

Приключения в пещерата

Вижте повече
Slide background

Българските свети места

Вижте повече

Права за ползване

1. Никаква част от съдържанието на сайт elitsa-dimova-rozeta.com не може да бъде възпроизвеждана по механичен начин, включително фотокопиране, аудиозаписване или използване на каквито и да е системи за извличане на данни, без предварително писмено съгласие на автора.

2. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е Елица Димова или трето лице.

3. Потребителят има право чрез функцията „Сподели“ да инкорпорира потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта elitsa-dimova-rozeta.com в негови лични уебсайтове или в социалните мрежи с нетърговски цели. Когато използва тази функция, Потребителят е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът elitsa-dimova-rozeta.com и да предостави електронна препратка към elitsa-dimova-rozeta.com Когато използва тази функция, Потребителят няма право да прави никакви изменения на потребителското съдържание и не следва да използва функцията „Сподели” за търговски цели.

4. Потребителят има право да прекопира част от текст на новина, статия или описание към видео съдържание, създадено от elitsa-dimova-rozeta.com, в свой сайт, при изрично поставяне на активен линк към elitsa-dimova-rozeta.com, в първия абзац на прекопирания текст.